2021-01-24

2020-2021 season CBA game results and team rankings on January 24

By yqqlm yqqlm

Xinhua News Agency, Beijing, January 24. The 2020-2021 season Chinese Men’s Professional Basketball League (CBA) played 4 games on the 24th For the competition, the following are the results of the competition and the team rankings:

  1. Results of the competition (before the main queue)

January 24 (Sunday)

< span class=”entity-word” data-gid=”1827068″>Guangdong Hongyuan beat Fujian Xunxing, 137:122

Zhejiang Guangsha beats Tianjin Ronggang, 133:109< /p>

Shenzhen New Century wins Jiangsu Kendia, 111:100

Nanjing Tongxi wins Jilin Jiutai Rural Commercial Bank, 125:122

  1. Standings< /p>

Ranked teams win rate

1 Liaoning 29 3 90.6%

2 Guangdong 28 4 87.5%

3 Zhejiang 23 6 79.3%

4 Xinjiang 24 9 72.7%

5 Shandong 19 12 61.3%

6 Jilin 20 14 58.8%

7 Shenzhen 16 14 53.3%

8 Guangsha 17 15 53.1%

9 Qingdao 16 15 51.6%

10 Beijing Enterprises 16 17 48.5%

11 Sichuan 15 16 48.4%

12 Shanghai 14 17 45.2%

13 Beijing 13 17 43.3%

14 Lion and Dragon 13 18 41.9%

15 Shanxi 12 17 41.4%

16 Jiangsu 7 26 21.2%

17 Tianjin 7 27 20.6%

18 Tongxi 7 27 20.6%

19 Fujian 5 27 15.6%(end)

(This manuscript was collected and written by Xinhua News Agency’s publishing robot Kuaibi Xiaoxin)